Władze spółki

Zarząd

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Tomaszewski

Członek Rady Nadzorczej
Natalia Wadhwani

Członek Rady Nadzorczej
Marcin Mikos