Władze spółki

Zarząd

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Polańczyk

Członek Rady Nadzorczej
Robert Jabłoński

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Jurzak

Członek Rady Nadzorczej
Jacek Sokołowski