Przemysław Babczyński

Prezes Zarządu

Menedżer z 19-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości. Posiada tytuł Master of Business Administration. 
W latach 2006–2018 w instytucjach bankowych zajmował stanowiska ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz Umowami i Nieruchomościami Własnymi. Pracę na kolei rozpoczął w 2018 r. w PKP S.A. na stanowisku Dyrektora, Pełnomocnika Zarządu ds. Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami. Od stycznia 2022 r. członek Rady Nadzorczej Xcity Investment sp. z o.o., w grudniu 2022 r. oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki, od marca 2023 r. powołany na stanowisko prezesa zarządu Xcity Investment sp. z o.o.