Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

  na stanowiska Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Finansowych

 w Zarządzie Spółki Xcity Investment  Sp. z o.o.

szczegóły w załączniku