Administrator danych osobowych

Administrator Danych Osobowych – Xcity Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62 – informuje, że wyznaczył do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Xcity Investment Sp. z o.o.

PANA

MIROSŁAWA JAKUBOWSKIEGO

Kontakt:

Pisemny: na adres siedziby Spółki ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa

Mailowy: miroslaw.jakubowski@xci.pl lub iod@xci.pl

Telefoniczny: +48 514 934 711