Trzy oferty dla Wrocławia Świebodzkiego

Trzy podmioty złożyły oferty w ostatniej fazie postępowania na wyłonienie inwestora, który zagospodaruje tereny przyległe do dworca Wrocław Świebodzki. Wybór partnera do tej inwestycji nastąpi w drugim kwartale 2015 roku.

Projekt przy dworcu Świebodzkim zakłada komercyjne zagospodarowanie terenu oraz rewitalizację zabytkowego budynku dworcowego. Przewidywane jest również przywrócenie ruchu kolejowego do stacji. Całość prac zostanie przeprowadzona w oparciu o koncepcję wyłonionego w postępowaniu inwestora.

Inwestycja obejmie zagospodarowanie 28 ha gruntów zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta, w odległości około 1 km od Rynku. Oferty złożyli następujący inwestorzy: Archicom Invest Sp. z o.o., konsorcjum Anguloa Trading Limited i TriGranit Development Polska Sp. z o.o. oraz konsorcjum HB Reavis Poland Sp. z o.o. i Polcom Investment XII Sp. z o.o.

Wybór partnera nastąpi w drugim kwartale 2015 roku.