PKP S.A., Poczta Polska S.A. oraz Xcity Investment Sp. z o.o. współpracują przy zagospodarowaniu gruntów

Spółki PKP S.A., Poczta Polska S.A. oraz Xcity Investment Sp. z o.o. (należąca do PKP S.A. spółka odpowiedzialna za realizację projektów deweloperskich) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy zagospodarowaniu wskazanych przez strony, sąsiadujących ze sobą terenów.

godnie z deklaracją sygnatariuszy wybrane nieruchomości zostaną zagospodarowane wsposób racjonalny, optymalny i uwzględniający zarówno oczekiwania społeczności lokalnych jak i interesy spółek.

– PKP S.A. i Poczta Polska S.A. posiadają dużo sąsiadujących terenów i współpraca w zakresie zagospodarowania wydaje się naturalnym rozwiązaniem. Celem naszych działań jest jak najlepsze wykorzystanie gruntów przy uwzględnieniu potrzeb społeczności lokalnej – powiedział Marek Chibowski, Prezes Zarządu Xcity Investment.

Strony zobowiązały się do niezwłocznego przystąpienia do prac nad podpisaniem porozumienia określającego szczegółowe zasady i warunki współpracy.