PKP i Semeko GI złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy.

„Przedmiotem zgłoszenia jest koncentracja polegająca na zamiarze utworzenia przez wnioskodawców wspólnych przedsiębiorców dla celów realizacji wspólnego przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni na terenie dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami Jana z Kolna, Janka Wiśniewskiego, Wendy oraz projektowaną ulicą Nową Węglową, poprzez zagospodarowanie tej nieruchomości, komercjalizację zespołu budynków, które zostaną wybudowane na ww. nieruchomości oraz finalnie sprzedaż wybudowanych lokali”

Powyższy projekt PKP S.A. realizuje wspólnie  z  Xcity Investment Sp. z o.o.  wraz  z  partnerem inwestycyjnym  Semeko Grupa Inwestycyjna.