Negocjacje na Wrocław Świebodzki z jednym inwestorem

Wyłoniono inwestora do dalszych negocjacji dla realizacji projektu Wrocław Świebodzki. Rozmowy będą kontynuowane z Archicom Invest Sp.zo.o.

Projekt zakłada komercyjne zagospodarowanie terenu oraz rewitalizację zabytkowego budynku Dworzec Świebodzki, zlokalizowanego wodległości około 1km od Rynku Starego Miasta. Przewidywane jest również przywrócenie ruchu kolejowego do stacji. Ostateczna koncepcja dla tej nieruchomości zostanie wypracowana podczas dalszych rozmów z wyłonionym inwestorem oraz po podjęciu wiążących ustaleń dotyczących przywrócenia ruchu pociągów.

Oferta Archicomu na zagospodarowanie terenu Wrocławia Świebodzkiego została oceniona jako najkorzystniejsza. W kolejnych krokach odbywać się będą m.in. ustalenia ostatecznej koncepcji dla tej nieruchomości. Realizacja inwestycji rozpocznie się najwcześniej za 2-3 lata.

***

Postępowanie na wybór inwestora dla projektu Wrocław Świebodzki rozpoczęło się w lutym ubiegłego roku. Do negocjacji zaproszono ostatecznie trzech inwestorów:

– Archicom Invest Sp.zo.o.
– konsorcjum Anguloa Trading Limited iTriGranit Development Polska Sp.zo.o.
– konsorcjum HBReavis Poland Sp.zo.o. iPolcom InvestmentXII Sp.zo.o.

Dalsze rozmowy będą kontynuowane z pierwszym z nic