Jest wstępna koncepcja zagospodarowania 25ha w Gnieźnie

W dniach 5-9 czerwca w Gnieźnie odbyły się warsztaty urbanistyczne charrette dotyczące zagospodarowania 25ha terenów inwestycyjnych PKP S.A., w tym zabytkowego kompleksu parowozowni. Pomysłodawcą warsztatów była spółka Xcity Investment, która w Grupie PKP jest odpowiedzialna za identyfikację i realizację projektów deweloperskich na terenach kolejowych.

„Zaangażowanie uczestników potwierdziło, że warsztaty urbanistyczne na tym terenie to trafiony pomysł. Zależało nam, aby przyszłość tak dużego obszaru położonego w centrum miasta przedyskutować z lokalną społecznością. Dzięki takiej formule udało się wypracować spójną koncepcję zagospodarowania tego terenu, która uwzględnia jego możliwości, ale również i ograniczenia.” powiedział Marek Chibowski, prezes Xcity Investment. 

Pięć dni intensywnej pracy warsztatowej poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, podczas których pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), merytoryczny organizator przedsięwzięcia poznawała uwarunkowania terenu, przeprowadziła szereg analiz i wizji lokalnych. Same warsztaty obejmowały spotkania, otwarte prezentacje i sesje projektowe, podczas których wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi. Gwarancją, że powstanie realna, możliwa do wdrożenia koncepcja był zespół ekspertów – w sumie 17 osób: architektów, urbanistów, konserwatorów, konstruktorów, geologów, ekspertów rynku nieruchomości i zagadnień komunikacyjnych. Zespół na bieżąco wspierali przedstawiciele Xcity Investment oraz Miasta Gniezno. 

W wyniku warsztatów zdecydowano podzielenie tego obszaru na trzy strefy. Dla pierwszej, obejmującej zabytkową parowozownię zaplanowano funkcję centrotwórczą. Architekci podkreślali, że ze względu na zagrożenie degradacją ważne jest, by zabytkowe obiekty „żyły” do czasu rozpoczęcia ich rewitalizacji. Dlatego w okresie przejściowym zaproponowali wprowadzenie tam kawiarni i innych rozwiązań o niewielkim poziomie niezbędnych nakładów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby również wypromować przestrzeń parowozowni, co w przyszłości ułatwiłoby poszukiwanie inwestora. Druga strefa, znajdująca się na wschód od parowozowni miałaby mieć funkcję mieszkaniowo-usługową. Dla kolejnej, trzeciej strefy zaproponowano funkcję logistyczno-przemysłową, oddzieloną od dwóch pozostałych stref terenami zielonymi. Podyktowane to było bliskością torów oraz sąsiedztwem specjalnej strefy ekonomicznej. 

Warsztaty charrette, których celem było stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania tego terenu były dopiero początkiem długiego procesu. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie na podstawie wypracowanej koncepcji wniosku do zmiany Studium oraz MPZP na tym obszarze. Taki dokument jest konieczny, by znaleźć inwestora dla tego obszaru, a w konsekwencji przywrócić go miastu i jego mieszkańcom.

wizualizacje: © MAU Mycielski Architecture & Urbanism