Informacja o aktualnych postępowaniach na wybór inwestorów

W dniu 29.06.2016 r. zarząd spółki Xcity Investment sp. z o.o. zadecydował o unieważnieniu 4 z 6 postępowań ogłoszonych w październiku ubiegłego roku. Postępowania dotyczyły wyboru inwestorów dla nowych projektów deweloperskich na terenie całej Polski. Decyzja jest związana z rewizją strategii inwestycyjnej obejmującej zarówno projekty deweloperskie, jak również inwestycje infrastrukturalne w Grupie PKP.

Zadecydowano o unieważnieniu postępowań dotyczących wyboru inwestorów dla 13 projektów: dwóch w Warszawie (Centralna Park oraz Warszawa Włochy), projektu Katowice OMP oraz objętych jednym postepowaniem 10 projektów zlokalizowanych w mniejszych miastach (Bielsko-Biała, Chorzów, Elbląg, Kłodzko, Koło, Koszalin, Kutno, Łowicz, Oleśnica, Skarżysko-Kamienna).

Pozostałe dwa postępowania, dotyczące nieruchomości przy Al. Jerozolimskich 140 oraz ul. Szczęśliwickiej 62 będą kontynuowane, a ich harmonogram zostanie przesunięty o 3 miesiące.

Informacje o wszystkich zaproszeniach do rokowań znajdują się pod poniższym adresem:

https://xci.pl/pl/postepowania