GD&K Investment Sp. z o.o. partnerem w projekcie Kraków Bosacka

Na nieruchomości, położonej tuż przy dworcu Głównym w Krakowie, o powierzchni ok. 1,4 ha planowana jest realizacja projektu w latach 2015-2019, prowadzona w dwóch etapach, w wyniku której powstanie 21 000 m2 nowoczesnej powierzchni komercyjnej.

Uzyskanie pozwolenia na budowę dla I etapu planowane jest na 3 kwartał 2016 r. Rozpoczęcie budowy planowane jest na połowę 2017 r. Zakończenie budowy etapu 1 planowane jest na koniec 2018 r. zaś 2 etapu na koniec 2019 r.

W I etapie Inwestycji przewidziana jest budowa nowoczesnych i eleganckich dwóch budynków biurowych klasy A, wraz z podziemnym garażem. W II etapie Inwestycji przewidziana jest budowa jednego budynku biurowego oraz przebudowa trzech budynków znajdujących się pod ochroną konserwatora – budynku drukarni, wieży ciśnień oraz budynku lokomotywowni. Łączna powierzchnia najmu części biurowej projektu oraz powierzchni handlowej i gastronomicznej wyniesie ok. 21 tys. m2 (GLA).

Budynki będą wkomponowane w istniejący krajobraz oraz strukturę miejsca, nie stanowiąc konkurencji dla zlokalizowanej wokół historycznej zabudowy. Inwestycja pozwoli na rewitalizację tego terenu, a dzięki położeniu tuż obok dworca Kraków Główny stworzy jedną z lepszych przestrzeni w mieście.

Szacunkowa wartość projektu to 55 mln EUR.