Władze spółki

Zarząd

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Golubiewski

Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Ciszak

Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rydzykowski