Gniezno

Nieruchomość zlokalizowana w południowej części miasta, pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Wrzesińskiej a ul. Kolejową, ograniczoną od północy układem torowym, a od południa ul. Składową. Teren inwestycji został podzielony na trzy funkcje: teren zabytkowej parowozowni, której przydzielono funkcję usług centrotwórczych, drugiej strefie, znajdującej się na wschód od parowozowni przydzielono funkcję mieszkaniową, trzecia strefa przeznaczona jest pod funkcję magazynową. Dworzec zlokalizowany w sąsiedztwie nieruchomości, ma charakter regionalny i jest obsługiwany przez Przewozy Regionalne, PKP Intercity oraz Koleje Wielkopolskie, połączenia możliwe są zarówno z miastami Poznaniem, Bydgoszczą, jak i z mniejszymi miastami jak np. Września.

Lokalizacja:

  • południowa część miasta
  • sąsiedztwo dworca PKP
  • otoczenie nieruchomości: zakłady przemysłowe w Gnieźnie (m.in. Velux, Panasonic Energy Poland, NB Polska Sp. z o. o) i okolicy (m.in. fabryka VW we Wrześni)

Teren inwestycji: 25 ha

Powierzchnia:

  • PUM 18 227 m² (powierzchnia dedykowana strefie mieszkaniowej)
  • PU obiektywów usługowo- magazynowych 30 428 m² (powierzchnia dedykowana strefie logistycznej)
  • PU usług kultury oraz komercyjnych 34 519 m² (powierzchnia dedykowana strefie centrotwórczej)

Status projektu

Planowany

Funkcje

  • Mieszkania
  • Magazyny

Kontakt

Xcity Investment