Konin

Status projektu

Realizowane

Funkcje

Teren inwestycyjny położony jest w centrum miasta. Koniński dworzec jest jednym z sześciu najważniejszych w województwie wielkopolskim i obsługuje około 50 połączeń krajowych i międzynarodowych dziennie. Regularnie korzystają z niego osoby pracujące w Poznaniu oraz uczniowie i studenci uczący się w szkołach w stolicy wielkopolski. Na dworcu znajdują się również kasy PKS. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty użyteczności publicznej wraz z obiektami sportowymi. Inwestycja zakłada budowę parku handlowego oraz nowego dworca kolejowego.

Lokalizacja:

•    centrum miasta

•    sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

•    sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej

•    sąsiedztwo obiektów sportowych

Teren inwestycji: 1,2 ha

Powierzchnia komercyjna GLA: 5 400 m2

Szacunkowa wartość projektu: 9 mln EUR

Współinwestor: Dekada Realty