Gniezno

Status projektu

Planowane

Funkcje

Nieruchomość zlokalizowana w południowej części miasta, pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Wrzesińskiej a ul. Kolejową, ograniczoną od północy układem torowym , a od południa ul. Składową. Teren inwestycji został podzielony na trzy funkcje: teren zabytkowej parowozowni, której przydzielono funkcję usług centrotwórczych,  drugiej strefie, znajdującej się na wschód od parowozowni przydzielono funkcję mieszkaniową, trzecia strefa przeznaczona jest pod funkcję magazynową. Dworzec zlokalizowany w sąsiedztwie nieruchomości, ma charakter regionalny i jest obsługiwany przez Przewozy Regionalne, PKP Intercity oraz Koleje Wielkopolskie, połączenia możliwe są zarówno z miastami Poznaniem, Bydgoszczą, jak i z mniejszymi miastami jak np. Września.


Lokalizacja:

— południowa część miasta

— sąsiedztwo dworca PKP

— otoczenie nieruchomości: zakłady przemysłowe w Gnieźnie (m.in. Velux, Panasonic Energy Poland, NB Polska Sp. z o. o) i okolicy (m.in. fabryka VW we Wrześni)

Teren inwestycji

25 ha

Powierzchnia

PUM 18 227 m2 (powierzchnia dedykowana strefie mieszkaniowej)

PU obiektywów usługowo- magazynowych 30428m2 (powierzchnia dedykowana strefie logistycznej)

PU usług kultury oraz komercyjnych 34 519m2 (powierzchnia dedykowana strefie centrotwórczej)