Zaproszenie do rokowań MPD II

Xcity  Investment  Sp. z o.o. ogłasza zaproszenie do rokowań  na wybór  inwestorów dla Małych Projektów Deweloperskich II


Zapraszający informuje, iż zmianie ulegają terminy przedstawione w treści Zaproszenia, tj.:

Termin na dokonanie opłaty za nabycie Memorandum Informacyjnego zawierającego szczegółowe informacje oProjekcie, trybie postępowania i o strukturze odpowiedzi na Zaproszenie Do Rokowań do dnia 09 lutego 2018 r.

Odpowiedzi na Zaproszenie należy składać w siedzibie Zapraszającego w Warszawie przy
ul. Szczęśliwickiej 62, do dnia 06 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00.

Potencjalni Inwestorzy zostaną powiadomieni o wynikach postępowania wstępnego i zakwalifikowaniu do etapu rokowań w terminie do dnia 08 czerwca 2018 roku.

Pozostała treść Zaproszenia pozostaje bez zmian.


MPD II to 5 projektów, zlokalizowanych w : Bielsku-Białej, Koszalinie,Elblągu, Kole i Skarżysku -Kamiennej.