Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 

na  stanowisko

Członka Zarządu Xcity Investment Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Xcity Investment  Sp. z o.o.  ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu 

szczegóły w załączniku