Ogłoszenie

Ogłoszenie o wszczęciu postepowania kwalifikacyjnego 

na  stanowisko

Członka Zarządu Xcity Investment Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Xcity Investment  Sp. z o.o.  ogłasza wszsczęcie postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu 

szczegóły w załączniku