Ogłoszenie

w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Xcity Investment Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie