Andrzej Bogusz

Członek Zarządu

Ekonomista. Wcześniej związany z PKP S.A., gdzie pracował w Biurze Ewidencji Nieruchomości, Biurze Nieruchomości oraz Biurze Nadzoru Właścicielskiego.

Zanim związał się z PKP S.A. pracował w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, gdzie m.in. zainicjował i przeprowadził konsolidację Towarzystw Budownictwa Społecznego. W styczniu 2017 r. objął stanowisko członka Zarządu Xcity Investment.