Mateusz Mroz

Członek Zarządu

Geolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Oceny i Wyceny Zasobów Naturalnych Środowiska AGH-SGGW AR w Warszawie.

Uprzednio prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz burmistrz Dzielnic Śródmieście i Praga Południe m.st. Warszawy. Pełnił też funkcję doradcy ds. inwestycji  Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka oraz dyrektora gabinetu Ministra Ochrony Środowiska. W kwietniu 2018 r. objął funkcję członka Zarządu Xcity Investment.